Kontakt na přípravný výbor: 

E-mail: sveska1@centrum.cz

Přípravný výbor: 

1. Tomáš Cuhra (zmocněnec - komunikace s médii)

2. Martin Prokop

3. Bedřich Šmudla

!!! Podpisové archy zasílát Tomaši Cuhrovi na ul. Dvořákova 658/5, 36017 Karlovy Vary !!!

Níže uvedený podpisový arch k zákonu je nutno vytisknout oboustranně. Návrh musí být na jednom listu !!! Podepsané návrhy zasílejte uvedenému zmocněnci na jeho trv. adresu pobytu. Podpisové místo zde: https://www.obcanbily.cz/podpisove-misto-4