Podpořit průvod můžete i finančně na účet: 2126444028/3030

Jedná se o desetidenní až patnáctidenní pochod (průvod) za základní práva lidí (svobody) a Světový MÍR.

Účel průvodu: 

- odvolání fialové vlády 

- poukázat na porušovaní ústavních práv

- prosazovat myšlenku celosvětového míru

- stop cenzuře

- informovanost o smlouvě DCA mezi ČR a USA

- obecná informovanost o krajských referendech a přímé demokracii.

Trasy průvodu jdou napříč republikou, mapa tras zde: 

z Moravskoslezského kraje - https://www.obcanbily.cz/trasa-z-moravskoslezskeho-kraje

z Jihočeského kraje - https://www.obcanbily.cz/trasa-z-jihoceskeho-kraje

z Ústeckého kraje - https://www.obcanbily.cz/trasa-z-usteckeho-kraje

Začátek cesty je v Bohumíně na vlakovém nádraží, kde se celá cesta zahájí a připomene se její celkový význam. Poneseme sebou důležité poselství, ve formě pergamenu. Pergamen a celé poselství se ponese do Prahy k rukám vlády České Republiky. Vláda tvrdí, že jsme ve válce, ale my se tak necítíme a nikomu jsme válku nevyhlásili a nevíme o nikom kdo by jí vyhlásil nám. Beru za hrozně důležité jasně ukázat, že nejsme ovce, ale svrchovaní a důstojní lidé. Vláda České Republiky si s námi hraje jako kočka s myší. Dává nám jasně najevo, že její zájem není pronárodní. Jestli budeme otálet déle, tak se vzdáme šance na svobodný a Mírový život. Naše děti si zaslouží vše co nám předci zanechali a nikdo si nesmí dovolit jim to vzít. Budeme chytře bojovat a použijeme všechny možné zákonné cesty, abychom dosáhli Přímé demokracie a spravedlnosti v naší zemi.  Účelem cesty nejsou žádné zvláštní podmínky vládě. Tuhle vládu nechceme a tenhle korupcí prorostlý systém také ne. Neseme Poselství, které je symbolem a odrazem toho v čem nás nutí stávající vláda a systém žít a jakou změnu navrhujeme. Plánujeme denně urazit cca 20-25km a věřím, že se nám to podaří. Hledáme podporu u lidí, které jsme nedávno podpořil každý minimálně jednou. Tím myslím Restauratéra či jakéhokoliv drobného podnikatele.  Všem nám jde o stejnou věc. Není to žádný nasilný akt, jen využíváme svého práva.