Svobodná Morava z.s.

Stránky Svobodná Morava jsou volným sdružením moravských aktivistů a promoravských občanských spolků. Vznikl na základě potřeby výměny informací a sjednocování postupů při prosazování obnovy identity a integrity Moravy.

Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů a rodné země, kdy účelem spolku je:

a) bránit zákonnou cestou práva občanů, vytvářet krizové štáby a nedopustit prorůstání organizovaného zločinu do státní správy tj. moci zákonné, soudní a výkonné, ale i veřejných sdělovacích institucí.

b) veřejně prosazovat zájmy obyvatel rodné země v jednotlivých státních zemských a jiných celcích a za tímto účelem i možnost vytvoření tzv. Občanského krizového štábu.

c) bránit práva členů a obyvatel před zvůlí moci a to jakékoliv.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a) osvětové aktivity, přednášky, petice

b) veřejná slyšení a shromáždění

c) podpora a rozvoj vlastenectví, šíření a rozvíjení lásky k rodné zemi, zajištění práva a spravedlnosti za použití všech právně dovolených možností a prostředků.