Co jsou Krajská referenda

Krajská referenda jsou zákonný nástroj, jak prosadit vůli lidu za využití platné legislativy ČR takovým způsobem, aby se touto vůli musela řídit Poslanecká sněmovna a další struktury v řízení státu. 

Občanské kroky v rámci Krajských referend

  1. Krok: Vytvořit krajské přípravné výbory se smyslem prosazení krajských referend pro prosazení navržených zákonů k aktuální době. Cílem je získat zájem občanů, informovat občany o skutečnosti, že jsou zdrojem veškeré státní moci a správu věci veřejných mohou provádět přímo, a to i navrhovat zákony (článek 2 Ústavy a článek 21 LZSP). Vyhlásit referenda napříč republikou a získat pozitivní stanovisko od občanů ve více jak 7 krajích, získat ústavní většinu hlasu lidu. Bez vyjádření občanů se žádný soud nepostaví na naši stranu, ani ten mezinárodní.

 

  1. Krok: Po vytvoření 14 přípravných výborů vytvořit kulatý stůl se členy výborů a podporovateli, představit zmíněnou cestu veřejnosti a vytvořit DEKLARACI ke změně dosavadního systému směřující k přímé demokracii. Oznámit úmysl společně vytvořit systém s možnosti odvolání volených zástupců, a to na všech úrovních, jak moci zákonodárné, výkonné tak i soudní.

 

  1. Krok: Vytvořit ke 14 krajským výborům podvýbory na úrovní okresů, měst a obcí. Získat potřebný počet podpisů k vyvolání krajských referend ve všech krajích. Chodit mezi lidí a šířit předmětnou myšlenku. Tímto získat podporu veřejnosti, vytvořit rozsáhlou síť aktivních občanů a prolomit mediální bariéru. Vytvořit politickou objednávku na změnu řízení státu a přímou kontrolu občanů nad svými zvolenými zástupci.

 

  1. Krok: Vyhlásit referenda, tyto vyhrát a protlačit navržené zákony do Poslanecké sněmovny. Z důvodu neochoty politiků pod nynějším systémem provádět různé nátlakové akce při schvalovacím procesu.

Politické kroky v rámci krajských referend

  1. Krok: V rámci kulatých stolů přípravných výborů provádějící návrhy ke krajským referendům uvést možnost kandidatury do krajských zastupitelstev. Když by byla neochota dosavadních politiků pomoci převést dosavadní řízení státu směrem k občanům a neochota protlačit nové zákony, tak je možnost vyhrát volby do krajských zastupitelstev v roce 2024 a prosadit navržené zákony do referend tak, že přímo vyhlásíme krajská referenda ve spolupráci s Asociaci krajů. Taktéž je možné všechny dosud navržené zákony předložit do referenda občanům, aby se k navrženým změnám vyjádřili.
  2. Krok: Pokud budou vyhlášené předčasné volby do Poslanecké sněmovny, tak jít do voleb v rámci koalice uskupení všech politických stran a hnutí již registrovaných na MV s jediným programem a cílem, a to změna Ústavy ČR.
  3. Krok: Taktéž se v roce 2024 budou konat volby do Senátů, tak navrhnout kandidáty, kteří se budou moct účastnit voleb, těmto sehnat podporu. Vybrat kandidáty, kteří podpoří Deklaraci.

Cíl celé cesty

Přijetí nové Ústavy ČR založené na přímé demokracii v souladu se třemi hlavními pilíři. Tato Ústava ČR bude dávat moc lidu ČR demokratický kontrolovat všechny úrovně moci zákonodárné, výkonné i soudní.

Změna systému by měla být vedená k vytvoření třech hlavních pilířů, a to:

  1. Pilíř – právně suverénní stát

(teď EU zákony jsou nadřazené ČR zákonům a Ústavě ČR – nutná změna, otázka mezinárodních smluv a rozhodnutí lidu)

 

  1. Pilíř – vojenský neutrální stát

(odejit z NATO a vybudovat vlastní obrannou armádu, školství, výcvik atd.)

 

  1. Pilíř – energeticko-potravinově soběstačný stát

(vybudovat opětovně hospodářství na všech úrovních – vymanit se z EU nařízení atd.)

Tyto body zařadit do nově vzniklé Ústavy ČR, kterou přes krajská referenda protlačíme ke schválení, a to nyní bez podpory politiků, popřípadě při předčasných volbách jít s tímto programem do voleb a ihned schválit novou Ústavu ČR.